logo
logo

Category: Blog

Your blog category

Haile White

Haile White Haile Cream vrata

Krila su ispunjena kartonskim saćem a završna obrada krila su PVC special folija.
Vrata su dostupna u bijeloj i mahagony boji.

1. Širina: 900, 960 mm
2. Visina: 2020, 2030 mm
3. 30 kg težina
4. 12 mjeseci garancije.

Adria White

Adria White Adria White vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.

1. Širina: 900, 980 mm
2. Visina: 2020 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 65 kg težina
5. Brave KALE sa 3 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Adria Wenge

Adria Wenge Adria Wenge vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.

1. Širina: 900, 980 mm
2. Visina: 2020 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 65 kg težina
5. Brave KALE sa 3 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Adria Super White

Adria Super White Adria Super White vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.

1. Širina: 900, 980 mm
2. Visina: 2020 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 65 kg težina
5. Brave KALE sa 3 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Adria Rustic

Adria Rustic Adria Rustic vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.

1. Širina: 900, 980 mm
2. Visina: 2020 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 65 kg težina
5. Brave KALE sa 3 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Adria Cream

Adria Cream Adria Cream vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloga krila – PVC special folija.

1. Širina: 900, 980 mm
2. Visina: 2020 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 65 kg težina
5. Brave KALE sa 3 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Trezor 07

Trezor 07 Trezor 7 vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloge krila Laminox
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloge krila LaminoX

1. Širina: 880, 980 mm
2. Visina: 2020, 2050 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 68 kg težina
5. Brave DAF sa 2 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Trezor 05

Trezor 05 Trezor 5 vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloge krila Laminox
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloge krila LaminoX

1. Širina: 880, 980 mm
2. Visina: 2020, 2050 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 68 kg težina
5. Brave DAF sa 2 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

Trezor 03

Trezor 03 Trezor 3 vrata

Unutrašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloge krila Laminox
Spoljašnji panel: MDF debljine 10 mm, završna obloge krila LaminoX

1. Širina: 880, 980 mm
2. Visina: 2020, 2050 mm
3. 34 dB zvučna izolacija
4. 68 kg težina
5. Brave DAF sa 2 stepena zaštite
6. 24 mjeseca garancija.

logo